Anu Purre

Haridus

Haridus:

2005 M.A.(Master of Arts) Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskond, Kunstipedagoogika osakond (kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja eriala). Lõputööks “Kunstiõpik 7.-9.klassile 1.osa. Kunstitehnikad. Kompositsioon. Muuseumipedagoogika” (juhendaja Ebe Nõmberg). Õpik ilmus kirjastuses Atlex 2005. a. Õpik on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

1995 M.A. (Master of Arts). Tallinna Kunstiülikooli magistrantuur (praegune Eesti Kunstiakadeemia). Lõputööks “Kirja semantiline ja kunstiline olemus”, põhirõhk eksperimentaalsel kirja- ja raamatobjektide näitusel PARS PRO TOTO galeriis SAMMAS (juhendajad Vive Tolli, Piret Loog, Olga Kaljundi ja Inge Teder).

1989-1993  Tallinna Kunstiülikool (praegu Eesti Kunstiakadeemia), nahakunsti eriala (praegu Disainiteaduskond)

1982-1985  Tallinna Kultuuriülikool, Villu Tootsi ja  Heino Kivihalli kirjakool