Anu Purre

Töökogemus

Erialane töökogemus:

2018- Eesti Kunstiakadeemia, Avatud Akadeemia, kunstikursuste juhendaja

2017 Tallinna Majanduskool, ilukirja õppejõud

2013- MTÜ Loovalt Tulevikku, Anu Purre kunstistuudio, juhataja

2014-2017 Eesti Kunstimuuseum, metoodik, Kumu hariduskeskus, kuraator-metoodik

2014 Hopneri Maja, kalligraafia ja kunstitehnikate kursuste juhendaja

2009- MTÜ Loovalt tulevikku juhatuse liige ja kunstikursuste juhendaja, kunsti- ja klassiõpetajatekoolitaja ja õppematerjalide looja

2006-2017 Kumu hariduskeskus, kuraator-metoodik

2004-2018 Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia kunstididaktika, kunstiajaloo didaktika, praktika ja muuseumipedagoogika õppejõud, lõputööde juhendaja ja retsensent

2005-2016 Kumu kunstikooli arendustegevus, kooli õppekavade ja tunnikavade koostamine ja juhendajate nõustamine, õppekavade kinnitamine

2005 Kumu kunstikooli looja ja pilootprojektide läbiviija kunstiõpetajatele

2004-2006 Kumu hariduskeskus; kunstnik-metoodik

2002-2003 Tallinna Pedagoogikaülikool; kunstiajaloo didaktika/muuseumipedagoogika tunnitasuline õppejõud

2001-2004 Eesti Kunstimuuseum, Kristjan Raua majamuuseum, direktor

2001-2002 Kohila Koolituskeskus, kunstiõppe koordinaator ja õppekavade arendaja, kunstiõpetaja

2001 Tallinna Pedagoogikaülikool kunstiajaloo didaktika/muuseumipedagoogika tunnitasuline õppejõud

2000-2001 Kohila Koolituskeskus, kunstiõpetaja

2000- Aktiivsem tegevus FIEna - kunstikoolitaja, mitmete eraõpilaste individuaalprogrammide koostaja ja juhendaja

1997-2000 Eesti Kunstimuuseumi laste-ja noortekeskus SIKSAK, pedagoog

1997-2000 Eesti Kunstiakadeemia, juhendaja

1996-1997 Eesti Kunstiakadeemia täiendõppe Kalligraafia stuudio eestvedaja ja juhendaja

1994-2002 Sally Stuudio, laste ja täiskasvanute kursuste juhendaja (kirjutuskunst, kompositsioon, paberikunst, akvarellmaal, eksperimentaalne raamatukunst jm)

1985-1989 Eesti Vabariiklik Turismi- ja Ekskursiooninõukogu, reklaamigrupi kunstnik , Tallinna Matkamaja, kalligraaf