Anu Purre

Tunnustused ja preemiad


Tunnustused ja preemiad:

2013 Eesti Kunstimuuseumi tunnustus ja preemia AASTATE TEGU . Muuseumipedagoogika edendamine ja arendamine, Pedagoogitöö muuseumide haridustöötajate uue põlvkonna väljaõpetamisel. Metoodiline ja praktiline haridustöö muuseumis.

2012 Eesti Teadusagentuuri kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursi didaktilis-rakenduslike tööde kategooria peapreemia - õppematerjal ”Tähelepanu, valmis olla, kunst” autorid Kristi Laanemäe, Anu Lüsi, Anu Purre, Jelena Tšekulajeva, Ingrid Putk

2009   Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti Kunstimuuseumile noortele suunatud   haridusprogrammide väljatöötamise ja kunstiprojektide läbiviimise eest ning tingimuste loomise eest kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks

2006  Eesti Kultuurkapitali preemia Kumu kunstimuuseumi hariduskeskusele (Piret Kruusandi, Anu Purre, Anu Lüsi, Jelena Levtšenkova, Kätlin Tischler) 2006. aasta haridusprogrammide väljatöötamise ja eduka läbiviimise eest.